Fachowcy

W niniejszym dziale publikujemy dane kontaktowe osb i firm, ktre ?wiadcz? us?ugi zwi?zane z nasz? bran?? i zaopatruj? si? w naszym sklepie.

Bilicki Jaros?aw Us?ugi Oglno-Budowlane
D?bsk, ul. Centralna 127
tel. 0 604 422 546

Us?ugi Kowalskie "WOJSTAL" Andrzej Wojciechowski
Lubowidz, ul. Jana Paw?a II 54
tel. 0 609 411 718

Zak?ad Us?ug Remontowo-Budowlanych Mariusz Szyma?ski
Gr?dy 17
tel. 0 695 399 230

Jacek R?a?ski - Kompleksowe wyko?czenie wn?trz
?uromin, ul. Wiosenna 8
tel. 0 668 020 374, (023) 657 42 51

Mechanika, konserwacja, lakierowanie - Sowi?ski Micha?
?uromin, ul. Lubowidzka 15
tel. 0 515 283 152

Gipsowanie, malowanie, tapetowanie - Siwecki Jerzy
tel. 0 609 011 092